Dresura pasa

Dresura pasa široko je prihvaćen termin koji se najčešće koristi kad se govori o odgoju i školovanju pasa. Odgoj i školovanje uz stručnog voditelja put je da vaš pas postane pratitelj kakvog želite  Dresura pasa, međutim, zastarjeli je termin koji sadrži mehanistički pristup no on ne mora sadržavati nasilje pa ni bilo kakav oblik prisile. S odgojem psa se počinje još dok je on štene a školovanje je nešto što slijedi kasnije, kad dovoljno sazrije ( u dobi od približno godinu dana ). Pas se vrlo brzo prilagođava okolini, puno brže nego čovjek pa nije toliko bitna niti starost psa, i sa starijim psima može se uspješno raditi dresura pasa.

Vrlo je bitan dobar odnos vlasnika i psa koji se gradi nekim zajedničkim vježbama, načinom suživota, hranjenja i igre. Važno je da je pas privržen vlasniku ( što je gotovo uvijek slučaj 🙂 ) i jednako tako da je vlasnik u svom odnosu prema psu blag ali dosljedan i jasan.

Dresura pasa  termin je koji se ipak kolokvijalno koristi pri čemu je bitno pravilno raditi kako bi pas razumio što se od njega očekuje i kako bi onda tako i reagirao. Psi baš kao i mi komuniciraju kretnjama, stavom, određenim ponašanjem, ali i glasom (cviležom, lavežom ) pa i izrazima lica. Svaki svom psu posvećeniji čovjek to barem u nekoj mjeri zna. Psa treba podučavati kroz igru koja će ga veseliti. Naš rad sa psom nikako ne treba postati dresura pasa u onom negativnom smislu to jest nešto što pas mrzi ili nešto što ga se prisiljava da radi. Upravo suprotno, mi sa psima radimo kroz igru.

 

Dresura pasaAko je rad sa psom krut i grub a ne igra onda je to dresura pasa na onaj vojnički krut način. Ako pas tu dresuru doživljava negativno, to ima negativni efekt i onda ona postaje neuspješna. Kada pas točno zna što se očekuje od njega, onda takozvana dresura pasa postaje vrlo lagan posao, koji u relativno kratkom vremenu daje dobre rezultate. Psi se jako brzo prilagođavaju i rezultati se postižu u vrlo kratkim  rokovima no to je tek uvod u vaš nov način suživota s vašim ljubimcem koji uključuje vježbu, pohvalu, nagradu, dosljednost i, nažalost, ponekad potrebne korekcije prilikom dresura pasa.

 

Dresura pasa se radi na principu uvjetnog refleksa i potkrijepljivanja željenih ponašanja ali i stanja u kojima se pas nalazi no nažalost ponekad su nužne i korekcije.  Psa usmjeravamo na način da ga nagradimo ili pohvalimo ali točno na određen način i u točno određenom trenutku. Vlasnik psa mora dobro razumjeti i procijeniti te trenutke i na taj način se ostvaruje dobra komunikacija između njega i psa. Takozvana dresura pasa podrazumijeva zapravo, vidjet ćete, jednu lijepu školu i za vas i za vašeg psa i prije bi se moglo govoriti o dresuri vlasnika, jer da bismo promijenili svoga psa moramo prije svega promijeniti sebe. U vježbama se koristi hrana, igračka i pohvala kao motivacija za uspješne napravljene vježbe, pa čak i za pomake u tom pravcu.

 Metode dresura pasa

Početne metode:

Treba raditi postepeno, bolje u kraćim intervalima i češće. Kroz našu školu vodit će vas voditelj, no da bi dresura pasa bila uspješna nužno je i vježbati kod kuće. Pas veoma brzo shvaća no da bi doista usvojio određene vježbe nužno ih je dovoljno i redovito ponavljati. Ponovno, dresura pasa ne treba biti kruta već kroz igru i s dovoljno hvaljenja a uočene greške valja ispravljati u trenutku kad se događaju.

I psi imaju svoje dobre i loše dane pa ako našem pratitelju nije pravi dan, ne treba ga forsirati a nikako povisivati glas niti gubiti strpljenje. Bolje je načiniti pauzu.

Radnje se uvježbavaju u etapama od jednostavnih prema onim složenijima, ako pas uspješno prolazi jednostavne vježbe, može se polako prelaziti na one teže. Osnovno je pravilo, ako negdje zapne, vratiti se na prethodnu etapu, pa kasnije pokušati ponovno. Time će pas postati sigurniji, i praktički nesvjestan da prolazi kroz zahtjevnu i napornu dresuru pasa.

Važno je i ovo za dresuru pasa: mnogi vlasnici imaju običaj svojim četveronožnim pratiocima davati poslastice tek tako, jer ih vole. Bolje je da pas nagradu nauči zaslužiti i da ne bude hvaljen bez pravog povoda. Tek tada nagrade i pohvale za njega poprimaju pravi smisao i vi ćete se bolje međusobno razumjeti.  Kod te famozne dresure pasa važno je i ispočetka vježbati na istom terenu a tek kasnije mijenjati okoliš. Tada će on istu vježbu moći odraditi u bilo kojoj okolini jednako a mi ćemo biti sigurni da ju je dobro prihvatio.

 

školovanje pasaNapredne metode:

Dresura pasa u naprednim metodama iziskuju velik broj ponavljanja vježbi i najčešće su dugotrajne. Radi o više usklađenih radnji koje pas odrađuje s jednom komandom. Također psa se ne smije prisiljavati da radi vježbe ako nema dovoljo interesa, puno bolje je odgoditi vježbe za drugi dan.

Dresura pasa je zahtjevan posao koji bi trebao predstavljati zadovoljstvo kako za psa, tako i za čovjeka

 

Dresura pasa – greške

Vlasnici pasa vrlo često rade male greške, a da nisu ni svjesni toga, pa evo neke od njih:

  • nagrađivanje psa u krivom trenutku ili iz pogrešnih razloga
  • kad jednom počnemo vježbati treba biti redovit, bez velikih prekida, ako se dresura pasa radi svaki drugi dan, onda se toga treba i pridržavati.
  • motiviranost psa, ako vlasnik ne motivira svog psa, nemoguće je postići neki značajan uspjeh.
  • vježbe se u početku ne provode na različitim lokacijama
  • socijalizacija je nešto što ide ruku pod ruku s tom strašnom dresura pasa
  • kad pas jednom nešto nauči, to treba održavati i kroz cio njegov život povremeno vježbati.

Dresura pasa je stari mehanistički termin, i danas ga se samo još kolokvijalno koristi jer više ne uključuje grubost već rad sa psom postaje nešto pozitivno i za psa i za vlasnika, vlasnik jednostavno na taj način bolje razumije psa, a i pas vlasnika, pa se time postiže obostrana korist i zadovoljstvo. Nije li to i smisao tog našeg drevnog suodnosa.

Mi smo tu da vam pomognemo u ispravnom ostvarenju tog suodnosa i podučimo o dresura pasa, ovo je naš kontakt.